REGULAMIN

Sklep dadi-shop.pl jest prowadzony przez firmę:

DADI-SHOP Dariusz Kędra

Aleja Niepodległości 30

42-216 Częstochowa

NIP: 9491801581 REGON: 243310577

KONTO BANKOWE: 90 1050 1142 1000 0091 3687 0228

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Warunki ogólne 

 1. Zakupów w sklepie internetowym dadi-shop.pl mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
 2. Sklep internetowy dadi-shop.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na terenie całego kraju.
 3. Sklep dadi-shop.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 4. Informacje o produktach zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Sklep dadi-shop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Ceny wszystkich produktów są wyrażone w polskiej walucie i uwzględniają podatek VAT (są cenami brutto)


Zamówienia

 1. Za pośrednictwem sklepu dadi-shop.pl można składać zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest kompletne i poprawnie wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego dadi-shop.pl Klient otrzymuje wstępne potwierdzenie złożenia zamówienia, na podany adres e-mailowy.
 4. Czas realizacji zamówień wynosi od 24 godz. do 14 dni a w okresach zwiększonej ilości zakupów, np. w okresach świątecznych, czas realizacji zamówień może wydłużyć się do 21 dni roboczych.
 5. Dni liczone są od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia i wpłynięcia na konto sklepu dadi-shop.pl zapłaty za złożone zamówienie.
 6. Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 7. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia lub ustalany z klientem indywidualnie w przypadku wysyłki zagranicznej.


Płatności

Płatności za towar można dokonywać w następujący sposób:

a) Przedpłata - przelew lub wpłata na konto firmoweKonto bankowe w złotówkach:

DADI-SHOP Dariusz Kędra

Al. Niepodległości 30

42-216 Częstochowa

NIP: 9491801581 REGON: 243310577

KONTO BANKOWE: ING 90 1050 1142 1000 0091 3687 0228

IBAN: PL 90 1050 1142 1000 0091 3687 0228

Kod BIC SWIFT: INGBPLPWKonto bankowe w euro:

KONTO BANKOWE: ING 74 1050 1142 1000 0097 0473 3154

IBAN: PL 74 1050 1142 1000 0097 0473 3154

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy.

b)Za pobraniem – płatne przy odbiorze towaru (płatne kurierowi)

c) System ratalny

d) Odbiór osobisty (po uprzednim ustaleniu szczegółów)

Dostawy

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju oraz Europy za pośrednictwem firm kurierskich: DHL, Pocztex 24 lub DPD.
 3. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu. Każda przesyłka jest ubezpieczona.
 4. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży lub wysyłany na podany podczas zamówienia adres e-mail .  
 5. W przypadku kiedy Klient nie odbierze przesyłki z zakupionym przez niego towarem pomimo próby jej dostarczenia przez firmę kurierską, przy jednoczesnym braku kontaktu z Klientem (Klient nie odbiera połączeń telefonicznych, nie odpisuje na maile), Sprzedający, zgodnie z art. 486 kodeksu cywilnego, zażąda od Klienta naprawienia wynikającej stąd szkody. W tej sytuacji są to: koszty przygotowania i pakowania towaru, obsługa zamówienia, dostawa towaru do klienta, zwrotu towaru do sprzedawcy oraz inne koszty związane z realizacją danego zamówienia.). W przypadku przesyłki standardowej z jedna paczką nieprzekraczającą 30 kg suma wszystkich kosztów wynosi 80 zł. W przypadku większej ilości paczek, kwota ta zwiększa się proporcjonalnie.

Reklamacje, zwroty i gwarancja

 1. Towar zakupiony w sklepie internetowym dadi-shop.pl jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją producenta.
 2. Towary objęte gwarancją producenta prosimy odsyłać bezpośrednio na adres producenta oraz postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Pozwoli to Państwu zmniejszyć koszty napraw podczas okresu objętego gwarancją oraz przyspieszyć czas naprawy.
 3. Wszystkie przesyłki powinny być otwierane i sprawdzane w obecności pracownika firmy przewozowej.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Jednocześnie należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę przedstawiając wypełniony i podpisany protokół ewentualnej szkody. BRAK PROTOKOŁU SZKODY OZNACZA, ŻE REKLAMACJA USZKODZENIA TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIONA.
 5. Podstawę do złożenia reklamacji stanowi dowód zakupu, karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie).
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru.W przypadku wydłużenia się wskazanego powyżej terminu Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 8. Na podstawie Art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu). Klient nie musi w tym celu podawać jakichkolwiek przyczyn swojej decyzji, jak też nie może być z tego tytułu obciążany żadnymi kosztami za wyjątkiem kosztów odesłania zwracanej rzeczy.

 Podstawę do zwrotu stanowi "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość", dowód zakupu, karta gwarancyjna.Zwracany towar klient odsyła na własny koszt na adres siedziby firmy.

2

 1. Produkty do reklamacji należy przesyłać na adres wskazany w mailu.
 2. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Klient odsyła zwracany towar na koszt własny. Koszt przesyłki zwrotnej nie będzie zwrócony.
 3. Zgłaszany do reklamacji produkt musi zostać niezwłocznie dostarczony do sprzedawcy po stwierdzeniu usterki, musi być kompletny i odpowiednio zapakowany, w sposób właściwie zabezpieczający. Należy także posiadać dokument potwierdzający miejsce zakupu (paragon lub faktura).
 4. Przesyłki wysyłane przez Klientów na koszt firmy Dadi-Shop bez wcześniejszego uzgodnienia będą NIEODBIERANE, co powoduje odesłanie przesyłki do nadawcy i obciążenie go tymi kosztami ! W przypadku reklamacji firma Dadi-Shop wysyła Swojego Kuriera po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Klientem.
 5. Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbką traci prawa gwarancyjne.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
  Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
  osobowych.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz.271 z późn. zm.)